Kullanıcıyı Anlamanın Kolay Yolu: Netnografik Araştırma

Etnografi, bir topluluğun kültür yapısını ve günlük hayatın akışını anlamak için yapılan araştırma çalışmaları ve gözlemlerdir. Bu araştırma çalışmasını yaparken verilerin pürüzsüz ve değerli olması için adeta o toplumun bir parçası olmak gerekir. İnternet ortamında yapılan bir kültürel araştırma yöntemi olan netnografi ise etnografi ile aynı özellikleri taşır. Netnografik araştırma, sosyal medya mecraları, forumlar, sözlükler, web siteleri, sosyal medya grupları gibi online toplulukların bulunduğu alanlarda yapılır.

Adım Adım Netnografik Araştırma Nasıl Yapılır?

Adım 1: Planlama

Tüm araştırma süreçlerinde olduğu gibi netnografik araştırmada da öncelikle araştırmanın amacı belirlenir ve bu amaca nasıl ulaşılacağı ve hangi yolların izleneceği planlanır.

Adım 2: Veri Toplama

Araştırma amacına uygun kültürel ortam bulunarak istenilen veriler, çeşitli diyaloglar ile toplanmaya başlanır. Bu diyaloglar, araştırmacı-kullanıcı arasında olacağı gibi kullanıcı-kullanıcı arasında da gerçekleşebilir. Bu noktada araştırmacı gözlem yapabilir, gerekli durumlarda sürece müdahale edebilir.

Adım 3: Veri Yorumlama

Toplanan verilerin günlük hayat akışı, sesler, semboller ve metaforlara bakılarak yorumlanır.

Adım 4: Araştırma Sonucu

İncelenen ve yorumlanan verilerden araştırma amacına katkı sağlayacak sonuçlar çıkarılır ve sunulur.

Topluluğun Parçası Olma Durumu Netnografi’yi Monitoring’den Ayırır

Öncelikle bu iki kavramın tanımını yaparak başlamak daha doğru olacaktır. Monitoring, farklı mecralarda durumun ve kullanıcıların takip edilmesi ve gözlemlenmesidir diyebiliriz. Netnografi ise internet ortamında insan davranışlarını ve altındaki nedenleri inceleyen bir bilimdir. Netnografiyi monitoringden ayıran en önemli özellik ise, netnografide katılımcılarla bir şekilde iletişime geçilerek düşüncelerini daha iyi anlamlandırılması sağlanabilir. Örneğin yeni çıkan bir telefon modeli ile ilgili kullanıcıların düşüncelerini öğrenmek için bir foruma girebilir ve yapılan tüm yorumları inceleyebilirsiniz. Kullandığınız bu araştırma yöntemi, monitoring olarak değerlendirilebilir. Eğer telefon modeli ile ilgili herhangi bir özellik hakkında bilgi almak istiyorsanız, bu özellikle ilgili forumda bir başlık açabilir ve soru-cevap yöntemini de kullanarak kullanıcıların düşüncelerini öğrenebilirsiniz.

Kısacası monitoringde mevcut yorumlar hakkında bilgi alırken, netnografik bir araştırmada bir bağlam oluşturup bu bağlam özelinde kullanıcıların düşüncelerini öğrenebilirsiniz.

Netnografik Araştırma Çalışmasında Öne Çıkanlar

Netnografi;

  • Doğaldır,
  • Sosyal davranışları inceler,
  • Kültürel içgörülere odaklanır,
  • Bağlama çok önem verir,
    Birden çok gözleme dayanarak tanımlamalar yapar,
  • Tek bir yöntemle yetinmez, çok yöntemlidir.

Diğer birçok araştırma yöntemine göre daha kolay uygulanabilen ve farklı mecralara rahatlıkla uyarlanabilen netnografik araştırma, araştırmacıya zaman kazandırdığı gibi bu çalışmanın maliyeti de minimum düzeyde olacaktır. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.