Talep Düzeylerini Dengelemek için Dijital Pazarlamacılar Neler Yapabilir?

talep-düzeyleri-dengelemek-için-dijital-pazarlamacılar-neler-yapabilir-dijitaldelisi

En kısa haliyle pazarlama aslında talep yönetimi olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakış açısıyla pazarlamanın ve pazarlamacının en önemli misyonlarından biri arz ile talep arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldırmaktır. Bu dengeyi sağlamak ve talep düzeyi sabitleyebilmek için hangi durumlarda neler yapılması gerektiğine birlikte bakalım.

Negatif Talep Düzeyi Nedir?

negatif-talep-dijitaldelisi

Tüketicilerin büyük çoğunluğunun ürünü hiç benimsemediği, nefret ettiği, hatta ondan kaçınmak için para bile ödemeye hazır olduğu durumdur. Buna en iyi örnek doğasever kişilerin, ormanlık alanlarda yapılan inşaat ve binalara karşı tutumu gösterilebilir. Negatif talebi tersine çevirmek için ‘dönüştürücü pazarlama’ stratejiler geliştirilmelidir. Örneğin, ormanlık alanlarda yapılan inşaatlar için tamamen çevre dostu yaklaşım benimsenmesi bu kişilerin taleplerinin dönüşümüne katkı sağlayacaktır. Bu yaşam kompleksinde aşağıdaki özelliklerin varlığı doğasever kişilerin taleplerini tersine çevirecektir.

 • Çevreye tamamen duyarlı kanalizasyon sisteminin kullanılması,
 • Mutfaklarda kullanılan atık yağların düzenli olarak site yönetimi tarafından toplanılması,
 • Ağırlıklı olarak termik ve hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisini kullanmak yerine rüzgar ve güneş enerjisi gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretilmesi.

Negatif Talep Düzeyi Dijital Pazarlama ile Nasıl Tersine Çevrilir?

 • Deneyim pazarlamasıyla ürün içerisinde gerçekleştirilmiş olan tüm iyileştirmeler ve memnuniyet ögeleri ön plana çıkarılarak tüketicilerin olumsuz algıları değiştirilebilir.
 • Sosyal medya pazarlama ile tüketicilere ulaşarak olumsuz algı ortadan kaldırılabilir.
 • Diş tedavisi gibi korku uyandıran ancak gerekli olan ürünler içinse oyunlaştırmadan faydalanılabilir.

Sıfır Talep Düzeyi Nedir?

sıfır-talep-düzeyi-dijitaldelisi

Tüketiciler genel yaşam şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda pazara sürülen ürünü bilmeyebilir veya ilgi duymayabilirler. Sıfır talebi, gerçek bir talep haline getirmek yani talep yaratmak gerekir. Bu talep türüne verilebilecek en iyi örnek teknolojik ürünler verilebilir. Örneğin internet kalitesinin çok düşük olduğu bir bölgede mükemmel içerik ve özelliklere sahip bir online eğitim platformunu pazarlamak neredeyse imkansızdır. Altyapı ve kalite sorununu çözmeden yapılacak satışlar, neticede üründen memnun olmayan bir kitle yaratacaktır. Bu noktada o bölgede internet kalitesini iyileştirmek için adımlar atılabilir ya da fiziki cihazlar vasıtasıyla ürün içerisindeki eğitimler kişilere ulaştırılabilir.

Dijital Pazarlama Nasıl Talep Yaratır?

 • Yakın ilgi alanları özelliği kullanılarak web sitesi içerisinde görüntülü reklam yayınlama özellikleri kullanılabilir.
 • İçerik pazarlamasından faydalanarak ürünün özellikleri ve nasıl kullanılacağı tüketicilere anlatılabilir.
 • Deneyim pazarlamasıyla ürünün ilgi çekici özellikleri tüketicilere aktarılabilir.

Gizli Talep Düzeyi Nedir?

gizli-talep-düzeyi-dijitaldelisi

Tüketicilerin satın alma arzusu ve isteği varken bunu ortaya koyamadığı veya karşılayacak ürünün daha pazarda olmadığı durumlardır. Yapılması gereken şey ise uyuyan talebi uyandırmaktır. Her zaman arkadaş ortamlarında özlemle anılan ve keşkelerden oluşan taleplerdir. Tüketicilerin en çok şikayet ettikleri, zaman ve para kaybettikleri ‘keşke’ler yani gizli talepler toplanmalı ve bu talepleri karşılamak için en iyi ürün geliştirilmelidir.

Dijital Pazarlama ile Uyuyan Talep Nasıl Uyandırılır?

 • Yakın ilgi alanları özellikleri kullanılarak arama motoru pazarlaması ve web sitesi içerisinde görüntülü reklam yayınlama özellikleri kullanılabilir.
 • ‘Keşke’ anlarında mikro anları yakalayarak gerçek zamanlı pazarlama özellikleri kullanılabilir.
 • Konuyla iliği genel araştırma yapma ihtimalini göz önünde bulundurarak arama motoru pazarlaması yapılabilir.
 • Fenomen pazarlamayla uyuyan talep uyandırılabilir.

Azalan Talep Düzeyi Nedir?

azalan-talep-düzeyi-dijitaldelisi

Ürünlerin pazar ömrünün azaldığı, talebin giderek düştüğü durumdur. Birçok iç ve dış etmenlerden dolayı taleplerde azalmalar görülebilir. Bu noktada ürüne değer katarak ve bu değeri tüketicilerine tekrar hatırlatılarak talep canlandırılmalıdır. Talebi canlandırmak için çeşitli konseptler oluşturmak tercih edilebilir. Örneğin, her odanın genel ısısını belirleme ve istenilen saatte istenilen sıcaklığa ayarlayabilme şansı verdiği ve en önemlisi güvenli ısınma araçları olduğu için evlerde ısınma için sobalar yerine kaloriferler ve klimalar tercih edildiğini biliyoruz. Aşağıdaki adımların uygulanması sobalara olan talebin canlanmasını sağlayacaktır.

 • Ürünlerin güvenliği kapsamında rüzgarlı havalarda sensörler yardımıyla sobanın kendi kendini kapatması sağlanması,
 • Sobanın etrafına çocuk koruma ünitesi eklenmesi,
 • Nostalji konseptleri oluşturulması ve her konsept için gereken ürün ve malzemelerin promosyon olarak tüketiciye verilmesi.

Talep Canlandırmak için Dijital Pazarlama Nasıl Kullanılır?

 • Sosyal medyada ve arama motorlarında yeniden hedeflemeler yaparak, tüketicilere hatırlatmalar yapılabilir.
 • İçerik pazarlamasından faydalanarak ürünün özellikleri ve nasıl kullanılacağı tüketicilere anlatılabilir.
 • Video reklamlar sayesinde anlatılmak istenen tüm ürün özellikleri etkili bir şekilde tüketiciye iletilebilir ve ürüne yeniden ilgi duyması sağlanabilir.

Düzensiz Talep Düzeyi Nedir?

düzensiz-talap-düzeyi-dijitaldelisi

Dönemsel olarak, talep-arz arasında ortaya çıkan dengesizliktir. Özellikle sezonsallığın çok yüksek olduğu sektörlerde görülmektedir. Talepleri senkronize etmeyi gerektirir. Kış turizminin gözde olduğu iklim ve coğrafi şartlarda yaz döneminde de cazip hale getirmek için ‘sessiz tatil’ konsepti kullanılabilir. Yaz dönemindeki tatil programını sessiz, sakin ve dinlenme halinde geçirilebilecek olarak vaat edilmesi, talepleri her mevsimde eşitleyerek senkronizasyonu sağlayacaktır.

Düzensiz Talepler Dijital Pazarlama ile Nasıl Senkronize Edilir?

 • Taleplerin çok olduğu dönemde tüketici bilgileri toplanarak talebin az olduğu dönemde e-posta ve SMS pazarlama ile iletişime geçilmesi sağlanabilir.
 • Talebin az olduğu döneme özel kampanyalar hazırlanarak video içlerine veya web sitelerinde reklam alanlarına eklenebilir.
 • İçerik pazarlamasıyla talebin az olduğu dönemin pozitif yanları tüketiciye aktarılabilir.

Tam Talep Düzeyi Nedir?

tam-talep-düzeyi-dijitaldelisi

Arz ve talebin eşit olması durumudur. Sürekliliğinin garantisi olmayacağı göz önünde bulundurulduğunda talep düzeyini korumak için gerekli olan tüm pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. Tüketicinin nabzı devamlı olarak tutulmalı ve geri bildirimler göz önünde bulundurularak gereken tüm çabanın gösterilmesi ve rahatlık tuzağına düşülmemesi gerekir. Örneğin, ev yemekleri yapan işletmenizin öğle yemeği zamanında tam kapasite dolu olması her zaman bu düzeyi koruyabileceği anlamına gelmiyor. Promosyonlar ve sadakat uygulamalarıyla müşteriler bağlanmalı ve talep düzeyi sabit tutulmalıdır.

Dijital Pazarlama ile Talep Düzeyi Nasıl Korunur?

 • Veriye dayalı pazarlamayla mevcut tüketicilerin alışkanlıkları, talepleri ve istekleri toplanabilir ve bu veriye dayanarak gerekli anlarda pazarlama yapılması sağlanabilir.
 • Yeniden pazarlama kullanılarak tüketicilerle olan ilişkilerin devamlılığı sağlanabilir.
 • E-posta ve SMS pazarlamayla o tüketiciye özel indirim ve kampanyalar paylaşılabilir.

Aşırı Talep Düzeyi Nedir?

aşırı-talep-düzeyi-dijitaldelisi

İşletmelerin arzın güçlerinin yetmeyeceği kadar üzerinde taleple karşılaşmasıdır. Bu durumda tersine pazarlama çabaları ile müşterileri caydırmak gerekebilir. Kota belirleme, sınırlandırmalar yapma ve ücret ayarlaması yapma en iyi yöntemler olarak kabul edilir. Örneğin belediyelerin gerçekleştirdiği tiyatro festivallerinde, festival için tamamen ücretsiz davetiye dağıtılması genellikle, ilgisiz kişilerin ihtiyaç duyduklarından daha fazla davetiye almalarıyla sonuçlanır. Bu durumda sembolik bir ücret belirlemek oyun günü izdihamın engellenmesini sağlayacaktır.

Dijital Pazarlama ile Aşırı Talep Nasıl Caydırılır?

 • Bu noktada tanıtım yapmak yerine var olan üyelik, satın alma gibi işlemler biraz daha ayrıntılandırarak zaman ve para kaybettirici hale getirilebilir.
 • Zor aşamaları olan oyunlaştırmalar kullanılarak gerçekten istekli olan kişilerin ürüne ulaşması sağlanabilir.

Zararlı Talep Düzeyi Nedir?

zararlı-talep-düzeyi-dijitaldelisi

İnsan ve toplum sağlığı ve refahı açısından zararlı olabilecek ürünler için var olan taleptir. Bu durum, talebi yok etmeyi yani pazarlamamayı gerektirir. En iyi örnek olarak sigaranın sağlığa olan zararını belirtmek için paketlerin üzerinde yer alan uyarılar ve kamu spotları gösterilebilir.

Dijital Pazarlama Zararlı Talepleri Nasıl Yok Eder?

 • Var olan talebi yok etmek ve tüketiciyi soğutmak için kısa ve etkili videolarla ürünün zararları açıklanabilir.
 • Fenomen pazarlama kanalı kullanılarak kanaat önderlerinin fikirleri tüketicilere iletilebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.